מחסן תחפושוח תשע"ז

המחסן יפתח במשחקייה ב- יום ב' 13/7, ט"ז בשבט 18:00-20:00,  יום ג' 14/7, י"ז בשבט 18:00-20:00, יום ה 16/7, י"ט בשבט19-00- 18:00

תודה לחני יערי, לבתאל לאווי ולקארין בראון שהתנדבו לעזור!