מספרי טלפון לשעת חרום 

 

יואל גודיס רבש"צ : 052-8656325

מוקד הגוש: 1208

משטרה: 100

מד"א: 101

מכבי אש: 102